Vides tiesības

Vides tiesības ir tiesību nozare, kurai mūsu birojs velta lielāko daļu savas uzmanības. Šajā jomā mūsu biroja advokāti ir ieguvuši plašu pieredzi gan konsultējot klientus dažādos stratēģiskos un ikdienas jautājumos, gan pārstāvot klientu intereses normatīvo aktu izstrādes procesā Ministru kabinetā un Saeimā.

Mūsu biroja pārstāvis aktīvi iesaistās Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas, Latvijas tirdzniedzības un rūpniecības kameras, kā arī Latvijas darba devēju konfederācijas darbībā, tādā veidā nodrošinot savu klientu interešu pārstāvēšanu arī nevalstiskajās organizācijās.

Pamata speciālizācija ir vērsta uz klientu konsultēšanu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos jautājumos, taču biroja speciālisti ir kvalificēti sniegt palīdzību arī virknē citu ar vides tiesību jomu saistītos jautājumos.

Neapšaubāmi, ka vides tiesības ir cieši saistītas arī citām tiesību nozarēm, tādēļ aicinām pievērst uzmanību arī turpmāk norādītajām tiesību jomām, kurās piedāvājam sniegt savu palīdzību.