Sadarbības partneri

Mēs sadarbojamies ar virkni savas nozares līderiem, tajā pašā laikā klienta situācija tirgū vai viņa materiālais stāvoklis nekad nav bijis sadarbības izvēles pamatā. Tādēļ mēs vienmēr rūpīgi iedziļināsimies katrā konkrētā klienta situācijā un piedāvāsim abpusēji pieņemamāko sadarbības formu.

Kā nozīmīgākie biroja sadarbības partneri ir minami SIA ”ZAAO”, SIA „Getliņi EKO” un SIA „Valpro”.

Klientu atsauksmes

Izsākam pateicību zvērinātam advokātam Edgaram Atlācim ar komandu par ieguldīto darbu un sniegto juridisko palīdzību. SIA "VALPRO" sadarbojas ar zvērinātu advokātu biroju "Atlācis un Partneri" jau kopš 2006.gada. Šajā laikā pastāvējusī sadarbība SIA "VALPRO" ieskatā ir vērtējama kā ļoti pozitīva.

SIA "VALPRO"

SIA "Getliņi EKO" izsaka pateicību zvērinātu advokātu birojam "Atlācis un Partneri" par sniegto juridisko palīdzību dažādu juridisko jautājumu, galvenokārt saistībā ar vides tiesībām, risināšanā. Līdzšinējās sadarbības rezultātā biroja darbību varam raksturot kā profesionālu, uzticamu un operatīvu. Šajā sakarā birojs ir vairākkārtīgi palīdzējis mums nonākt pie pareiza, tiesiska un mūsu interesēm atbilstoša risinājuma. Plānojam arī turpmāk izmantot zvērinātu advokātu biroja "Atlācis un Partneri" sniegtos pakalpojumus.

SIA "Getliņi EKO"

SIA "ZAAO" ir cieši sadarbojusies ar zvērinātu advokātu Edgaru Atlāci gan ikdienas juridisko jautājumu, gan stratēģisko jautājumu risināšanā, kā arī tiesvedību ietvaros jau kopš 2005.gada. Ļoti augstu novērtējam biroja sniegto pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanas kultūru, kas ietver operatīvu pakalpojuma sniegšanu un individuālu pieeju katrai situācijai un problēmjautājumam.

SIA "ZAAO"

Nešauboties iesakām zvērinātu advokātu biroja "Atlācis un Partneri" sniegtos pakalpojumus. Zvērinātu advokātu biroja "Atlācis un Partneri" komandu vērtējam kā zinošu un profesionālu, pakalpojumi tiek sniegti kvalitatīvi, precīzi, organizēti un uzticami. SIA "Dizozols" izsaka pateicību par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību.

SIA "Dizozols"