Fizisko un juridisko personu maksātnespēja, sabiedrību tiesiskās aizsardzības process un likvidācija

Mūsu birojā saņemsiet pilnu atbalstu fiziskās personas un juridiskās personas maksātnespējas procesa, kā arī juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesa sekmīgai realizācijai.

Mūsu biroja advokāti pārstāv kreditoru, parādnieku, dalībnieku, akcionāru, sabiedrību vadītāju un citu ieinteresēto personu intereses sabiedrību maksātnespējas un likvidācijas procesos gan tiesās, gan kreditoru sapulcēs.