Būvniecības tiesības

Būvniecības procesa juridiskā nodrošinājuma jomā mūsu biroja advokāti ir veikuši gan būvnieku, gan arī pasūtītāju interešu pārstāvību. Veicam apbūvējamo zemes gabalu juridisko izpēti, iecerētās apbūves atbilstības izvērtēšanu pašvaldību izdotajiem apbūves noteikumiem, sagatavojam projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības līgumus, veicam klientu interešu pārstāvību pārrunās. Strīdus situācijās veicam klientu interešu pārstāvību gan ārpustiesas risinājumu meklējumos, gan arī tiesās.