Ar zināšanām un pacietību ceļā uz patiesību...

Par fizisku personu datu apstrādi

Juridiskās palīdzības sniegšana komerctiesību jautājumos

Fizisko un juridisko personu maksātnespēja, sabiedrību tiesiskās aizsardzības process un likvidācija

Pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās

Jaunumi

ZAB “Atlācis un Partneri” kolektīvs, tāpat kā sabiedrība kopumā, ļoti nopietni uztver valstī noteiktos saskarsmes ierobežojumus, kuru mērķis ir COVID – 19 izplatības mazināšana. Tādēļ birojs ir pārtraucis juridiskās palīdzības sniegšanu klātienē biroja telpās.